Üdvözöljük weboldalunkon!

Az Intézet rövid története

Miután a kolozsvári Ferencz József Tudományegyetem Erdély román megszállása miatt 1919-ben román kézre került, a magyar professzorok többsége Budapestre menekült. Paradox módon ebben a nyomorúságos és reménytelen helyzetben, a megcsonkított Magyarországon Szeged elõtt megcsillant a remény, hogy a város évszázados kívánsága teljesül és lesz egyeteme. Aztán 1921. áprilisában megérkezett Szegedre az a bizottság, amely megvizsgálta az orvosi kar elhelyezésének lehetõségeit. A régi rókusi elemi iskolában kapott helyet a Leíró és Tájbonctani Intézet, a Szövet- és Fejlõdéstani Intézet, a Kórbonctani és Kórszövettani Intézet és a Törvényszéki Orvostani Intézet. Ezzel kezdetét vette a Szegedi Anatómiai Intézet története. Az Intézet elsõorvosprofesszora Davida Leó volt, aki miután felépítette és felszerelte kolozsvári tanszékét, menekülnie kellett a románok elõl és egész életmûvét elveszítette. Davida professzor 1921. tavaszán, 68 évesen, hihetetlen lelkierõvel és hittel hozzálátott a szegedi tanszék kialakításához. Az oktatás megindult, Davida Leó professzor pedig nyugdíjba ment és a szegedi tanszéket unokaöccsének, Davida Jenõ professzornak adta át, aki 1929-ben bekövetkezett tragikusan korai haláláig vezette azt. Davida Jenõ utóda dr. Kiss Ferenc professzor lett, akinek „Tájanatómia” és „Rendszeres bonctan” címû tankönyveibõl orvosgenerációk tanultak, és tanulnak ma is. Kiss Ferenc professzor vezetése idején kezdõdtek Szegeden a neuroanatómiai kutatások. Miután Kiss Ferencet Budapestre hívták, a Bonctani Intézet vezetését Gellért Albert professzor vette át. Gellért professzor 33 éven át vezette a Bonctani, Szövet- és Fejlõdéstani Intézetet, ezalatt egyedülálló anatómiai gyûjteményt hozott létre és folytatta a neuroanatómiai kutatásokat, amelyek révén a szegedi intézet már a harmincas években ismertté vált a tudományos világban. Gellért professzor utóda 1968-tól 1993-ig dr. Csillik Bertalan professzor, aki neurohisztokémiai módszerekkel bõvítette a tudományos kutatások palettáját. Csillik professzor nevéhez fûzõdik továbbá az új boncterem és szövettani gyakorló terem komplexum felépíttetése is. A Bonctani Intézet régi bonctermét ugyanis 1921-ben az iskolaépület tornatermébõl alakították ki – és apróbb változtatásokkal ez az átalakított tornaterem szolgált bonctrem gyanánt 1990-ig. Csillik professzor kezdeményezésére, bronz dombormû és emléktábla (Tóth Sándor szobrászmûvész alkotása) õrzi Gellért Albert emlékét az Anatómiai Intézet Múzeumának ajtaja mellett. Dr. Csillik Bertalant dr. Liposits Zsolt professzor követte, aki 1998-ig, Budapestre távozásáig vezette a tanszéket. Ezalatt került sor az épületben lévõ elõadóterem korszerûsítésére. Az Intézet következő igazgatója dr. Mihály András professzor volt (1998-tól 2017-ig), aki Csillik Bertalan tanítványa és a szegedi neuroanatómiai és neurohisztokémiai iskola aktív folytatója. Az Intézet jelenlegi igazgatója dr. Nógrádi Antal egyetemi tanár.

Intézetvezető

Prof. Dr. Nógrádi Antal
tanszékvezető egyetemi tanár

E-mail:
office.anatomy@med.u-szeged.hu


Telefon:
+36 (62) 545-665,
+36 (62) 544-000/5665

Levelezési cím:
6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 40.