Hírek

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TISZTELETTEL MEGHÍVJA A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE ALÁBBI RENDEZVÉNYÉRE

A közeljövő kihívásaira irányuló biológiai kutatások
Az MTA Szegedi Területi Bizottsága (SZAB) Biológiai Szakbizottságának Magyar Tudomány ünnepi ülése


2021. november 10. [szerda] 14.00 óra
SZAB Székház, Szeged, Somogyi utca 7., II. emelet
(Szükség esetén az esemény hibrid vagy on-line formában kerül megrendezésre.*)


A COVID-19 pandémia többek között azt is megmutatta, hogy a bioszférát és azon belül a humán létformát
fenyegető veszélyekre és kihívásokra csak széles skálán zajló alapkutatásokon nyugvó és társadalmi szinten
is elfogadható új technologiákkal tudunk megfelelő és hatékony válaszokat adni. A tudomány átfogó
módon képes értékelni a rohamosan változó világban a változó körülményeket. Inter- és multidiszciplináris
jellegéből fakadóan alternatív válaszokat keres és kínál az társadalmat érintő kihívásokra. A SZAB Biológiai
Szakbizottságának Tudomány ünnepi ülésén a biofizika, neurobiológia valamint a növénybiológia és
biotechnológia tudományterületekről hangzanak el olyan előadások, amelyek az egészségünket ill. a
kultúrnövényeket fenyegető bizonyos veszélyekre való felkészülést megalapozó kutatásokat mutatnak be.


PROGRAM


14.00-14.25
Gál László, Dr. Pajer Krisztián és Prof. Dr. Nógrádi Antal – SZTE, SZAOK, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
(Neurobiológiai Munkabizottság)
Az IL-10 neuroprotektív és regenerációt támogató hatása kísérletes gerincvelő sérülést követően.


14.25-14.50
Dr. Lázár Bence 1, Dr. Sántha Péter 2 és Prof. Dr. Jancsó Gábor 2
1 SZTE, SZAOK, Pszichiátriai Klinika és
2 SZTE, SZAOK, Élettani Intézet
(Neurobiológiai Munkabizottság)
Az inzulin receptor lokalizációja és funkciója az elsődleges érző neuronokban.


14.50-15.15
Dr. Nagy Krisztina, Dukic Barbara, Ábrahám Ágnes, Dr. Galajda Péter  – SZBK, Biofizikai Intézet
(Biofizikai Munkabizottság)
A mikrokörnyezet szerepe az antibiotikum rezisztencia kialakulásában.


15.15-15.40
Dr. Steinbach Gábor 1, Prof. Dr. Garab Győző 2, Prof. Dr. Virginijus Barzda 3
1 SZBK
2 Növénybiológiai Intézet 
3 Department of Physics, University of Toronto
(Biofizikai Munkabizottság)
Differenciál-polarizációs lézerpásztázó mikroszkóp alkalmazása önszerveződő anyagok szerkezetvizsgálatában.


15.40-16.05
Dr. Mihály-Langó Bernadett, Prof. Dr. Matuz János, Dr. Cseuz László, Dr. Ács Péterné
Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft.
(Növénybiológiai és Biotechnológiai Munkabizottság)
A gabonák színes világa – színes búzák.


16.05-16.30
Székely Árpád 1, Szalóki Tímea 1, Dr. Bartolák Zoltán 1, Dr. Lantos Csaba 2, Prof. Dr. Pauk János 2 és
Jancsó Mihály 1
1 MATE, Környezettudományi Intézet, Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóközpont, Szarvas és
2 Gabonakutató Nonprofit Közhasznú K`.
(Növénybiológiai és Biotechnológiai Munkabizottság)
Környezeti stresszeknek ellenálló rizsfajták nemesítése a Kárpát-medencében.


Az ünnepi tudományos ülés házigazdái:
Krizbai István, elnök
Páli Tibor, titkár
SZAB Biológiai Szakbizottság


* Jelenléti esemény vonatkozásában a tudományünnep idején hatályos járványügyi szabályokat követjük majd.
A 2021. október 26-án érvényes rendelkezések szerint zárt térben megtartott rendezvényen kizárólag védettségi igazolvánnyal rendelkező személy, valamint a felügyelete alatt lévő 18. életévét be nem töltött személy vehet
részt. Maszkhasználat ajánlott! (E követelmények a kormány döntése szerint módosulhatnak!)
Az esemény on-line (Zoom) elérhetősége (amennyiben hibrid vagy on-line rendezés válik szükségessé):
https://us06web.zoom.us/j/86809048439?pwd=elN2dHZhcytET3pFSlFobFd5UDF3QT09
Meeting ID: 868 0904 8439,
Passcode: 045476

Fontos: Az előre nem látható COVID19 pandémia helyzet miatt, az időbeli tájékoztatás érdekében kérjük, hogy
az érdeklődők a tpali@brc.hu címre küldött e-mail-ben jelezzék részvételi szándékukat.