naughty sex mecum.porn girl naked
desi real sex indiansexmovies.mobi indian sex women video

Holttest felajánlás

A régi bonctani intézetek kapuján ez állt: “Hic mortui vivos docent”, azaz “Itt a holtak tanítják az élőket.” Ez a mondás ma is igaz, és még sokáig igaz is lesz!

Napjainkban már számos technikai vívmány, számítógépes modell és háromdimenziós eszköz áll rendelkezésre a medicina oktatásában. Ezek térhódítása ellenére is alapvető és nélkülözhetetlen a jövő orvosainak képzésében és felkészítésében a halott emberi test boncolása, hiszen semmi sem képes utánozni vagy csak megközelíteni az emberi test rendkívül bonyolult felépítését.
A legalapvetőbb rutinvizsgálatok is megkövetelik az anatómia tökéletes ismeretét, az operáló orvos pedig képtelen lenne biztos kézzel nyúlni betegéhez akkor, ha nem rendelkezne alapos anatómiai ismeretekkel az adott helyzetben. Mindezen tapasztalatok megszerzése az emberi test boncolása nélkül elképzelhetetlen lenne. A hiányos anatómiai ismeretek orvosi műhibákhoz és tévedésekhez vezethetnek.
Ezért felbecsülhetetlen jócselekedet és értékes segítség az orvosok képzésében embertársainknak azon nemes elhatározása, hogy testük és szerveik haláluk után az orvostudomány tanítását szolgálják.

Hogyan történhet a felajánlás?

Az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről (222. §) hazánkban is lehetővé teszi, hogy a felajánlók elhatározása nyomán és halálukat követően testük az Orvostudományi Egyetemre kerüljön. A törvény értelmében az a személy, aki életében úgy dönt, hogy testét majdani halála után felajánlja a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézete (továbbiakban az Intézet) számára, közjegyző által hitelesített nyilatkozatot tesz.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a temetésre kötelezett hozzátartozó által tett felajánlást nem tudjuk fogadni.
Mit kell tennie annak, aki úgy rendelkezik, hogy teste halála után az orvosképzést szolgálja?
  1. Kérjük, minden esetben vegye fel a kapcsolatot Intézetünkkel az alábbi elérhetőségek valamelyikén. Intézetünk elküldi Önnek a részletes tájékoztató füzetet, az adatkezelési hozzájárulást és a legfrissebb, a jogszabályoknak megfelelő felajánlói nyilatkozatot. Intézetünk csak ezt a dokumentumot tudja elfogadni. Bármilyen saját készítésű, vagy régebbi verziójú nyilatkozatok esetén a felajánlás érvénytelennek minősül!
  2. A felajánlói nyilatkozatot 1 példányban szíveskedjék értelemszerűen kitölteni. Fontos, hogy NE ÍRJA ALÁ OTTHON előre a kitöltött nyilatkozatot!
  3. A kitöltött (de még alá nem írt!) felajánlói nyilatkozattal keressen fel egy közjegyzőt. A közjegyző jelenlétében kell a felajánlói nyilatkozatot aláírnia, és a közjegyző az Ön aláírását hitelesíti. Amennyiben Önnek a közjegyzői költségek rendezésére nincs módja, lehetőség nyílik arra, hogy a közjegyzői díjat korlátozott keretek közt az Intézet állja! Ennek részleteit a tájékoztató füzet tartalmazza.
  4. A közjegyző által hitelesített felajánlói nyilatkozatot postai úton küldje el az Intézet címére.
  5. Ezek után az Intézet megvizsgálja a felajánlás körülményeit. Elfogadás esetén regisztrálja adatbázisában és az eredeti közjegyzői okirat egy-egy lepecsételt fénymásolatát megküldi a felajánlónak és a háziorvosnak. A felajánlás kizárólag ezen írásos visszaigazolás esetén érvényes, hiányában a felajánlás érvényét veszti. A visszaigazolást kérjük, tartsa magánál a felajánlói nyilatkozattal együtt.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy
  1. a holttestét felajánlónak nemes felajánlásáért nem jár anyagi ellenszolgáltatás!
  2. az Intézet a felajánlást az elhunyt végakarataként kezeli, amelyet utólag, a hozzátartozó kérésére sem másíthat meg. Az Intézetbe bekerült holttest és róla semmilyen információ sem szolgáltatható ki harmadik személynek.
  3. az Intézet szigorúan ügyel a személyiségi jogok és kegyeleti szempontok betartására. Ezért sem telefonon, sem emailben nem tudunk az elhunytakkal kapcsolatos tájékoztatást adni. Kérjük szíves megértésüket
Bármilyen felmerülő kérdés esetén természetesen készséggel állunk rendelkezésére. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot Intézetünkkel az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

SZTE-ÁOK Anatómiai, Szövet-és Fejlődéstani Intézet

Cím: 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 38.

Levelezési cím: 6701 Szeged, Postafiók 427

Telefon: (62)-545-665 (titkárság) munkanapokon: 9-14 óra között

E-mail: office.anatomy@med.u-szeged.hu

Személyes tájékoztatás csak előzetes telefonos egyeztetést követően lehetséges.