Hírek

Szegedi Tudományegyetem a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
 

Általános Orvostudományi Kar

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

laboratóriumi asszisztens (szövettani asszisztens)

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 40.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Asszisztensi feladatok végzése, az oktatók/kutatók munkájának segítése; szövettani metszetek készítése; metszetállomány ellenőrzése, karbantartása; adminisztratív nyilvántartás vezetése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

• Középiskola/gimnázium, laboratóriumi asszisztens,

• laboratóriumi asszisztens – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Felsőfokú képesítés, szövettani szakasszisztensi képesítés,

• Angol nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

• Német nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

Előnyt jelentő kompetenciák:

• jó kommunikációs készség

• önálló munkavégzési képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz;

• szakképesítést igazoló dokumentum másolata;

 

Megtekintés http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=486237

 

A munkakör legkorábban 2020. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stempelné Marosvölgyi Katalin nyújt, a 06-62/545-665 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Stempelné Marosvölgyi Katalin részére a

office.anatomy@med.u-szeged.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 29.