Hírek

Temtői megemlékezés 2019


Intézetünkben hagyomány, hogy októberben, Halottak napja közeledtével lerójuk kegyeletünket a holttestüket az orvostanhallgatók oktatásának céljára felajánlók előtt. Az SZTE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet tisztelettel felkéri a hallgatóságot, hogy az Intézet munkatársaival együtt vegyenek részt ezen a temetői megemlékezésen.
Helye: Belvárosi Temető, Szeged (a felajánlók számára fenntartott XXV. parcella, találkozó a temető főbejáratánál.)

Ideje: 2019. október 25. (péntek) du. 13:45
Kérjük a megemlékezéshez csatlakozó hallgatókat, hogy 1-1 szál virággal ill. mécsessel fejezzék ki tiszteletüket elhunyt embertársaink előtt.

Prof. Dr. Nógrádi Antal
tanszékvezető egyetemi tanár