Szakdolgozatok

Tarkó Erzsébet
Dopaminerg neuronok thyrotropin releasing hormon (TRH) immunreaktív beidegzése a human hypothalamusban.
Konzulens: Dr. Dobó Endre egyetemi adjunktus

Bohata Csaba
C-fos génexpresszió vizsgálata patkány hippokampuszban generalizált 4-aminopiridin görcsöket követően
Konzulens: Prof. Dr. Mihály András

Batta István
Parvalbumin immunreaktivitás ontogenezise patkány agykéregben és nucleus reticularis thalamiban
Konzulens: Prof. Dr. Mihály András

Kiss Zsuzsanna
A Wilson-kór ( hepatolenticularis degeneratio )
Konzulens: Dr. Karcsú Sarolta egyetemi docens

Weiczner Roland
Az AMPA glutamát-receptor antagonista GYKI 52466 mérsékli a konvulziók által kiváltott c-fos expressziót patkány agykéregben
Konzulens: Prof. Dr. Mihály András

Hegyközi József
Vazopresszin antagonisták élettani hatásai és terápiás lehetőségei
Konzulens: Dr. Karcsú Sarolta egyetemi docens

Szotyori Nagy Kristóf Áron
A Szegedi Anatómiai Múzeum története Kolozsvártól napjainkig
Konzulens: Dr. Bálint Erika egyetemi tanársegéd

Zádor Zsolt
C-fos és connexin génexpresszió patkány epilepszia modellben
Konzulens: Prof. Dr. Mihály András

Rokszin Richard
Alternatív terápiás lehetőségek a postmenopausalis hormonpótlásban
Konzulens: dr. Karcsú Sarolta egyetemi docens

Fazekas Ildikó Ilonka
The effect of dexamethosone on seizure-induced c-fos, protein and mRNA levels in the rat neocortex and hippocampus
Konzulens: Dr. Dobó Endre

Mihály Anna
Epilepszia és génexpresszió
Konzulens: Prof. Dr. Mihály András

Vincze Anna
Hippokampális glutamát receptor expresszió változásai ismételt, rövid konvulziókat kövezően patkányban
Konzulens: Prof. Dr. Mihály András

Berczi Sándor
A ciklooxigenáz rendszer gátlása kísérletes agyi hipoperfúzióban patkányban
Konzulens: Dr. Farkas Eszter

Pataricza Iván
A connexin -43 szint emelkedésének vizsgálata pulmonális hypertensióban szenvedő patkányoknál
Konzulens: Prof. Dr. Mihály András

Mihály Eszter
A parodontium strukturális elemei és fejlődése
Konzulens: Prof. Dr. Mihály András

Zombori Tamás
Az epilepsia állatkísérletes vizsgálata
Konzulens: Prof. Dr. Mihály András

Tóth Zoltán
Cerebelláris konvulziók morfológiai és immunhisztokémiai vizsgálata
Konzulens: Prof. Dr. Mihály András