Pályázatok

TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV-2012: Demencia, neurodegeneratív
megbetegedések: korai felismerés, patomechanizmus, új terápiás
támadáspontok identifikálása. 2012-2014: 14 000 000., Ft.

TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005: Neuronhálózatok glutamátreceptor
alegységeinek szemikvantitatív immunkémiai kimutatása hippocampusban,
kísérletes epilepszia modellben. 2010-2012: 6 000 000.- Ft.